Xarxes socials

Les xarxes socials són una nova estratègia d’apropar el seu negoci a un públic més nombrós i publicitar els seus productes o serveis eficaçment de la manera més segura i econòmica.

Podeu triar diferents vies potencials d’apropar-vos al públic, com ara Facebook, Flickr, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn,
etc. Gaudeix de la potència comercial de les xarxes socials, triant qualsevol paquet.

xarxes

 

 Preus 19€/mes 39€/mes 59€/mes 79€/mes
Crèdits 10 al mes 20 al mes 40 al mes 80 al mes
Buscar Fans V V V V
Introducció notícies V V V V
Promoció notícies V V V V
Esdeveniments V V V V
Concursos  V V V V
Actualització gràfica V V V V
Integració xarxes socials V V V
Capacitat 500 Mb Ilimitat Ilimitat Ilimitat

Qualsevol mòdul podrà ser modificat a les seves necessitats.